Προώθηση Πωλήσεων – Sales Promotion

Στη Direct Marketing γνωρίζουμε πως για την επιτυχή εφαρμογή των ενεργειών προώθησης, ρόλο-κλειδί παίζουν οι άνθρωποί μας.

Γι’ αυτό, επιλέγουμε το προσωπικό μας με αυστηρά κριτήρια αξιολογώντας τους ως προς τις σπουδές, την εμπειρία και την προσωπικότητά τους. Έπειτα μέσω σεμιναρίων καταρτίζονται κατάλληλα ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στοχευμένα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ενεργειών για την προώθηση πωλήσεων.

Η εκπαίδευση του προσωπικού σε συνδυασμό με την ακέραιη εποπτεία έχει αποδειχθεί ότι φέρνουν άμεσα αποτελέσματα στις πωλήσεις.

Στη Direct Marketing αναλαμβάνουμε:

  • Προώθηση πωλήσεων σε Super-markets

  • Προώθηση πωλήσεων σε Πολυκαταστήματα

  • Προώθηση πωλήσεων σε Νυχτερινά Κέντρα

  • Προώθηση πωλήσεων σε Ξενοδοχεία

  • Προώθηση πωλήσεων σε Χώρους εστίασης κ.α.

Η εκπαίδευση του προσωπικού σε συνδυασμό με την οργανωμένη εποπτεία εξασφαλίζουν την επιτυχημένη διεξαγωγή των ενεργειών.

προώθηση πωλήσεων στη θεσσαλονίκη