ερευνα αγοράς Θεσσαλονίκη

Έρευνα αγοράς και αξιολόγηση

Στη Direct Marketing γνωρίζουμε πως για να επιτύχει μια νέα προσπάθεια είτε αυτό αφορά νέα επιχείρηση ή γεωγραφική ανάπτυξη της ήδη υπάρχουσας  το κλειδί είναι μία αξιόπιστη και σε βάθος έρευνα αγοράς.

Για την συνεχή ανοδική πορεία της επιχείρησής σας  παρέχουμε υπηρεσίες αξιολόγησης , βελτιστοποίησης πωλήσεων προϊόντων και παρακολούθησης ανταγωνισμού.

Οι μέθοδοι που ακολουθούμε είναι οι παρακάτω :

Marketing Research

Η έρευνα μάρκετινγκ μπορεί να δώσει στην επιχείρηση σας εικόνα για τα είδη των νέων προϊόντων και υπηρεσιών που μπορούν να αποφέρουν κέρδη.

Για νέα προϊόντα και υπηρεσίες διεξάγουμε έρευνα σχετική με το προϊόν σας, στοχεύοντας το αγοραστικό κοινό που σας ενδιαφέρει, μελετούμε τον ανταγωνισμό του αλλά και την γενικότερη τάση της αγοράς.

Για προϊόντα και υπηρεσίες που είναι ήδη διαθέσιμα μπορούμε να αξιολογήσουμε αν πληρούν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών σας. Η διαδικασία αυτή διεξάγεται απευθείας από εμάς σε υπάρχοντες ή πιθανούς καταναλωτές.

Αυτές οι μέθοδοι έχουν ως αποτέλεσμα να ανακαλύψουμε το στόχο της αγοράς  συλλέγοντας και καταγράφοντας απόψεις ώστε να πάρουμε την τελική απόφαση για την μελλοντική σας επένδυση ή ανάπτυξη αυτής.

Merchandising  

Όσο πιο γρήγορα το νέο σας προϊόν πάρει τη θέση του στην αγορά, τόσο πιο γρήγορα οι πωλήσεις θα αυξάνονται και τόσο πιο δύσκολο θα είναι για τους ανταγωνιστές σας να αντιδράσουν.

Στη Direct Marketing αναλαμβάνουμε το merchandising των προϊόντων σας ανά σημείο ή σε αλυσίδες καταστημάτων με στόχο να αυξήσουμε τις πωλήσεις και κατ’ επέκταση την κερδοφορία σας. Οι merchandisers βοηθούν στην τακτοποίηση του ραφιού που φιλοξενεί τα προϊόντα σας και αναπτύσσουν μια καλή σχέση συνεργασίας με τους υπεύθυνους στα αντίστοιχα καταστήματα λιανικής. Έτσι, εξασφαλίζετε ότι τα προϊόντα σας θα είναι πάντα διαθέσιμα και ορατά στους πελάτες.

Mystery Shopper

Η μέθοδος “Mystery Shopper” έκανε την εμφάνισή της το 1940 ως ένας τρόπος για τις επιχειρήσεις να μπορούν, να αξιολογούν την ακεραιότητα και επίδοση των υπαλλήλων τους. Αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο του marketing, που καταγράφει τόσο την ικανοποίηση των καταναλωτών όσο και των υπαλλήλων.

Οι ερευνητές (Mystery Shoppers) συμπεριφέρονται ως πελάτες που συνθέτουν και αποστέλλουν στην επιχείρηση μια σφαιρική αξιολόγηση του επιπέδου ποιότητας προσωπικού με σκοπό η επιχείρηση να βελτιώσει επιτυχώς τις πρακτικές της.

Στη Direct Marketing αναλαμβάνουμε την αποστολή εξειδικευμένου συνεργάτη “Mystery Shopper”  με πολυετή εμπειρία σε Ελλάδα και εξωτερικό έτσι ώστε να σας παρέχουμε άριστα αποτελέσματα.

Πιο συγκεκριμένα η έρευνα καταγράφει:

  • Το επίπεδο της ποιότητας εξυπηρέτησης
  • Τη συμπεριφορά & την απόδοση του προσωπικού
  • Τις τιμές του ανταγωνισμού
  • Τις υπηρεσίες-προσφορές-προωθητικές ενέργειες του ανταγωνισμού
  • Την ποιότητα των εγκαταστάσεων & του εξοπλισμού
  • Την τήρηση των διαδικασιών της επιχείρησης
  • Τη δυναμική της επιχείρησης συγκριτικά με τον ανταγωνισμό

Η μέθοδος “Mystery Shopper” εφαρμόζεται κυρίως σε retailing & finance, τράπεζες, ξενοδοχεία, χώρους εστίασης, νοσοκομεία, βιομηχανίες, εμπορικές επιχειρήσεις, εταιρείες παροχής υπηρεσιών και λοιπούς οργανισμούς. Επίσης, συχνά εφαρμόζεται σε περιπτώσεις κατασκοπίας του ανταγωνισμού, με στόχο την καταγραφή και υιοθέτηση επιτυχημένων πρακτικών (benchmarking).