Διανομή διαφημιστικού υλικού

Διανομή φυλλαδίων Θεσσαλονίκη

Στη Direct Marketing εξειδικευόμαστε στην προώθηση & διανομή διαφημιστικού υλικού , η καλή οργάνωση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχημένη υλοποίηση μιας διανομής. Ο λεπτομερής σχεδιασμός και η επιλογή της κατάλληλης ομάδας που θα αναλάβει το project απαρτίζουν τον πυρήνα της στρατηγικής μας.

 • Λεπτομερής σχεδιασμός 
  Ο λεπτομερής σχεδιασμός απαιτεί επίσημα στατιστικά στοιχεία (δημογραφικά, γεωγραφικά, κ.λπ.) και αναλυτικούς χάρτες των περιοχών που πρόκειται να καλυφθούν από τις ομάδες διανομής.

 • Προσεκτική εκτέλεση

  Κάθε ομάδα αποτελείται από 4 έως 6 διανομείς, οι οποίοι συντονίζονται από έναν επόπτη.
  Οι επόπτες των διανομέων επιλέγονται με βάση την εμπειρία τους και την ικανότητά τους στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Στη συνέχεια αναφέρουν στον υπεύθυνο διανομής, ο οποίος επιθεωρεί και ελέγχει τις ομάδες ανά τακτά χρονικά διαστήματα για την εξασφάλιση επιτυχημένων αποτελεσμάτων.

 • Αυστηρή αξιολόγηση
  Με την ολοκλήρωση της διανομής αποστέλλεται αναλυτική αναφορά στον πελάτη.

Η διανομή φυλλαδίων είναι το πιο δημοφιλές και αποδοτικό μέσο προώθησης, καθώς αποτελεί ένα προσωπικό τρόπο προσέγγισης καταναλωτών και εν δυνάμει πελατών.

 • Πόρτα – Πόρτα
  Η μέθοδος “door to door” είναι από τα σημαντικότερα εργαλεία του marketing, καθώς παραμένει ο αποτελεσματικότερος τρόπος προώθησης του μηνύματος στον καταναλωτή. Τα έντυπα φτάνουν στην πόρτα του καταναλωτή από μία ομάδα διανομής που κινείται βάσει προγράμματος εξασφαλίζοντας πλήρη κάλυψη της συμφωνηθείσας περιοχής.
 • Γραμματοκιβώτια

  Οι ομάδες διανομής βάσει προκαθορισμένου προγράμματος τοποθετούν τα έντυπα στα γραμματοκιβώτια των κατοικιών. Ο αριθμός των εντύπων που τοποθετούνται προκαθορίζεται -ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη- σε κάποιο ποσοστό των κουδουνιών της εκάστοτε οικοδομής. Σε περίπτωση που υπάρχει απαγορευτική σήμανση, δεν τοποθετούνται έντυπα στα γραμματοκιβώτια.

 • Ελεύθερη διανομή
  Η διανομή των εντύπων πραγματοποιείται σε πολυσύχναστα σημεία όπως δρόμοι ή φανάρια με αυξημένη κίνηση, στάσεις, σχολεία, πλατείες, λαϊκές αγορές κ.ά.
  Τα σημεία επιλέγονται σε συνεννόηση με τον πελάτη και πάντα με γνώμονα την πετυχημένη προσέγγιση του αγοραστικού κοινού.